Life coach

Hva er en Life Coach?
En livs coach assisterer mennesker i retning av deres profesjonelle og personlige mål.
Les mer

Theta healing

Føler du at du lever i en karusell som går på auto-pilot? Ønsker du å få noe mer ut av livet ditt?
Les mer

NLP Coaching

NLP er læren om hvordan vi inntar verden gjennom våre fem sanser, og har blitt beskrevet som " en brukermanual" for hjernen.
NLP står for nevro-lingvistisk programmering. Nevro viser at det handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, de informasjonene vi får gjennom våre fem sanser, se, høre, føle, lukte og smake.
Lingvistisk fordi vi gjennom språk og kroppsspråk uttrykker hvordan vi tenker.
Programmernig, fordi vi gjennom indre bilder som vi lager, og gjennom det vi sier til oss selv, samt det vi føler, så og si "programmerer" oss selv til å bli ressurssterke eller tappet for energi, glade eller deprimerte osv.


Det var Richard Bandler og John Grinder som tidlig på 70 tallet som stilte spørsmålet; "hva er forskjellen mellom noen som er kompetent og noen som er fremragende kompetent innen de samme ferdighetene"? Ja, hva tror du gjør forskjellen?
Hvordan kan dette være nyttig for deg?
En coach bistår med å fjerne de blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og nyte livet.
"Utrolige ting kan skje hvis begeistring brukes som drivkraft. Vi må bruke mer av oss selv. Skal vi bevege folk, må vi våge å vise hva som beveger oss. --Kong Olav V


Les mer